pátek 28. prosince 2018

Můžeme se na klavír naučit bez klavíru?


Všichni to známe, když se něco nepodaří vyřídit, zařídit tak, jak si to představujeme, když nás někdo urazí, pohádá se s námi, ztrapní nás, teprve až o chvíli později, nebo večer v klidu doma, velmi dobře víme, co jsme měli říct, co jsme měli udělat. A pak nám v hlavě běží dokolečka obraz toho, jak jsme se měli zachovat. Znovu a znovu až to je celkem únavné a nemůžeme se toho zbavit. Je to vůbec k něčemu dobré, zabývat se tím, co by kdyby?

Zdá se, že ne, protože příště se situace víceméně opakuje. Postupně získáváme o sobě dojem, že jsme málo pohotoví, málo vtipní, nedokážeme se bránit urážkám, nejsme dostatečně asertivní. Někdy snad z tohoto schématu vybočíme, ale je to tak sporadické, že tuto výjimku nepovažujeme za důležitou, za hodnou většího povšimnutí a snad i zapamatování.

Děláme chybu, že se za tu výjimku nepochválíme, protože to jsou ty pomalé, postupné kroky, které nás mohou vést k trvalejší změně. Ke změně v našem chování, v našich dovednostech. Snad proto se tím nezabýváme, že nám po těchto ojedinělých chvilkách, kdy jsme zareagovali pohotově a vtipně, neběží v hlavě onen únavný a dokola se opakující film, který nám ukazuje, že to mohlo všechno proběhnout jinak. Náš vnitřní učitel. Ale kárá, ach ten kárá.

Naše komplexní osobnost se skládá z několika vnitřních podosobností. A ty tam spolu existují v protikladu, v odlišnosti i komplementaritě. Když se tedy jedné naší části něco nepovede, určitě se v tom bohatém vnitřním světě objeví jiná část, která se bude stavět do role toho chytřejšího, toho učitele, který nás chce vybavit pro pozdější situace. Chce nám na vnitřní obrazové tabuli ukázat, jak bychom se mohli zachovat lépe. Lépe podle ní, to je důležité zdůraznit, protože to nemusí znamenat objektivně lépe.

Ponechejme v tomto článku všechny problémy spojené s různorodostí a komplikovaností vnitřního světa, který je náročný k pochopení i pro zkušené psychology. Trochu se o tom rozepisuji v článku Když už nevím, jak dál, tak si vzpomenu na pět kontinentů duše na tomto blogu. Pokusme se pouze využít efektu „vnitřního promítače“, učitele, který ví všechno lépe. Nedávno jsem si přečetl v jedné zajímavé knize o plasticitě mozku tuto studii. V Národním institutu neurologických poruch a mozkových příhod v USA udělali pokus. Skupinu osob, které nikdy nehráli na klavír, naučili noty k jedné skladbě a pustili jim několikrát, jak skladba zní. Potom osoby rozdělili do dvou skupin. Jedna měla v průběhu jednoho týdne sedět hodinku před klavírem s cvičením a měla si představovat, jak etudu cvičí. Měli mentálně trénovat. Druhá skupina, jak nás jistě napadne, trénovala doopravdy, skutečně si sedla ke klavíru a hrála. Po týdnu změřili oběma skupinám změny v plasticitě jejich mozku. Výsledky byly překvapivé. Obě skupiny prodělaly podobnou změnu. Ať trénovali doopravdy nebo jenom v představě, jejich mozek se proměnil. Jistě, při kontrolním hraní etudy byla skupina, která trénovala doopravdy o něco lepší, ale druhé skupině stačila pouhá jedna dvouhodinovka fyzického tréninku, aby první skupinu dohonila. Zajímavé, že?

Takže, vraťme se k našemu případu s vnitřním učitelem. Promítačem, který nám stále znova a znova pouští vnitřní film, jak jsme se měli zachovat v té a té situaci. Můžeme se skutečně lépe vybavit pro budoucnost, pokud tyto smyčky vnitřních obrazů využijeme jako lekce. Bylo by ale dobré se spřátelit s tím naším promítačem. Je nutné zmírnit negativní náboj proti konkrétní osobě, která v našem malém filmu vystupuje. Zkusme se dívat na naše vnitřní učitelské filmy s větším odstupem. Spíše jako diváci, než jako herci. Zkusme jednotlivé situace chápat obecněji, než jen jako jeden konkrétní konflikt. Emoce nám v tomto případě brání v hlubším přijetí i pochopení.

Tuto cestu můžeme chápat i jako dobrý začátek pro práci s vizualizací (pro začátečníky, kteří si myslí, že si nic vizualizovat neumí). Vnitřní dialogy a představy „co by kdyby“ zažíváme všichni. Učit se představou lze, avšak výsledky jednotlivých lekcí si musíme ověřovat a upevňovat praxí. Dát tomu tu „jednu dvouhodinovku“ fyzické účasti. Čím dříve, tím lépe. A nemusí to ani být v kontaktu s tou osobou, s kterou jsme měli komunikační problém. Můžeme třeba někomu převyprávět celou situaci s tím, co jsme měli říci nebo udělat jinak.

A on mi řekl: „Vy jste naprosto neschopná zařídit tak jednoduchou věc.“
To víš, já v tu chvíli vypěnila a pořád dokolečka opakovala: „Tak jednoduchá, vy si myslíte, že jednoduchá?“ No, jako blázen. Ale měla jsem mu spíše říct: „Podívejte, pane řediteli, když se stále mění termíny a nejsou jasné ani základní kompetence, tak i jednoduchá věc může být problém.“

Také si můžete takový dialog sepsat na papír. Tím, že ho skutečně fyzicky píšete, tak si ho ukotvujete ve své zkušenosti. A nebo, pokud vás to bude bavit, zahrajte si celou situaci jako scénku, jako divadlo, o samotě doma v pokoji. Dostaňte zkrátka tu vizualizaci z hlavy do těla. Protože tělo jedná, tělo mluví. Vize a sny jsou krásná věc, ale musí se realizovat, musí se naplňovat ve hmotném světě.

Takže, hrát na klavír se bez klavíru naučit nikdy nedokážeme.Žádné komentáře:

Okomentovat